Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου «Κβαντικός Προσομοιωτής Πολαριτονίων»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ «Κβαντικός Προσομοιωτής Πολαριτονίων».  Η εκτέλεση του έργου θα γίνει σε συνεργασία με το Παν. Πατρών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρούν περισσότερες  πληρφορίες εδώ.